Để giảm thiểu sai sót do con người và tối ưu hoá sản lượng, toàn bộ dây chuyền sản xuất của Long Nhiên gần như được tự động hoá từ khâu đầu vào cho đến đầu ra.